Lời dịch bài hát You can't take me - Ngươi không thể khuất phục được ta - Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron) - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Artist: 
Lời dịch bài hát Anh - Việt: 
Got to fight another fightPhải chiến đấu thêm một trận nữa
I gotta run another nightTa phải chạy thêm một đêm nữa
Get it out check it outBộc bạch ra xem thế nào
I'm on my way and I don't feel rightTa đang trên đường mà lòng ngổn ngang
I gotta get me backTa phải tự cứu lấy mình để còn trở về
I can't be beat and that's a factTa là kẻ bất bại và đó là sự thật
It's OK I'll find a wayĐuợc thôi, ta sẽ tìm ra lối
You ain't gonna take me down no wayNgươi không đời nào hạ gục được ta, còn lâu
Don't judge a thing till you know what's inside itĐừng đánh giá thứ gì khi chưa rõ có gì bên trong
Don't push me I'll fight itĐừng có ép ta, ta sẽ chống trả đấy
Never gonna give in never gonna give it up noKhông bao giờ đầu hàng, cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc
If you can't catch a wave then you're never gonna ride itNgươi sẽ chẳng bao giờ cưỡi được sóng nếu không bắt kịp nó
You can't come uninvitedĐâu thể không mời mà đến được
Never gonna give in never gonna give it up noTa quyết không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc
You can't take me I'm freeNgươi không thể khuất phục ta, ta vốn tự do
Why did it all go wrong?Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
I wanna know what's going onTa muốn biết chuyện gì đang xảy ra
And what's this holding me?Cái gì đang trói buộc ta thế này?
I'm not where I'm supposed to beTa đang ở nơi đáng lẽ ta không nên ở
I gotta fight another fightTa phải chiến đấu thêm một trận nữa thôi
I gotta fight with all my mightTa phải dốc hết sức mà chiến đấu
I'm getting out so check it outTa sẽ tỏ thái độ, nên cứ liệu đấy
You're in my way yeah you better watch outĐứng chắn đường ta thì cứ coi chừng
Don't judge a thing till you know what's inside itĐừng đánh giá thứ gì khi chưa rõ có gì bên trong
Don't push me I'll fight itĐừng có ép ta, ta sẽ chống trả đấy
Never gonna give in never gonna give it up noKhông bao giờ đầu hàng, cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc
If you can't catch a wave then you're never gonna ride itNgươi sẽ chẳng bao giờ cưỡi được sóng nếu không bắt kịp nó
You can't come uninvitedĐâu thể không mời mà đến được
Never gonna give in never gonna give it up noTa quyết không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc
You can't take me I'm freeNgươi không thể khuất phục ta, ta vốn tự do
Oh yeah I'm freePhải, ta vốn tự do
<em>Edit Bài Hát Song Nghữ</em> Lời dịch bài hát You can't take me - Ngươi không thể khuất phục được ta - Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron) - Lời dịch song ngữ Anh-Việt