Lời Dạy Của Phật

Dụng Tâm Khi Bố Thí - Lời Phật Dạy - Luận Về Nhân Quả

Dụng Tâm Khi Bố Thí - Lời Phật Dạy - Luận Về Nhân Quả

(Trích Tăng Chi Bộ kinh, 3A, tr 60) Một thời Thế Tôn ở Canysà, trên bờ hồ Gaggara. Rồi nhiều cư sĩ ở Canysà đi đến Tôn Giả Sariputta đảnh lễ và thưa với Tôn Giả rằng đã lâu họ không nghe thuyết pháp từ miệng Thế Tôn. Tôn Giả hẹn họ hãy đến vào ngày trai giới (Upasatha) khi họ đến vào ngày trai giới, Tôn Giả hướng dẫn họ đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa hỏi:

Nhân Quả Người Nữ Sống Trách Nhiệm - Làm Tròn Bổn Phận Người Nữ Cư Sĩ Tại Gia

Nhân Quả Người Sống Trách Nhiệm - Làm Tròn Bổn Phận

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc ấy giờ tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban ngày, ngồi Thiền Định. Rồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến tôn giả Anuruddha, đảnh lễ và đứng một bên, thưa với tôn giả:

Không Phải Cứ Bố Thí Là Sẽ Được Phước Báu - Lời Dạy Của Phật Về Bố Thí Đúng Cách

Không Phải Cứ Bố Thí Là Sẽ Được Phước Báu - Lời Dạy Của Phật Về Bố Thí Đúng Cách

(Trích Kinh Trường Bộ III, kinh Tệ Túc, tr 316) Bài kinh khá dài, chúng tôi không có thì giờ trích lại toàn bộ bài kinh Tệ Túc, chỉ tóm tắt phần đầu và nhấn mạnh phần sau. Người đọc muốn nghiên cứu kỹ xin tìm đọc nguyên bản kinh Tệ Túc.

Vua Payàsi có tà kiến tin không có luân hồi, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Nghe tin Tôn Giả Kumàra Kassapa đến gần trú xứ, vua cùng tùy tùng đến tham vấn và đưa ra quan điểm của mình. Sự tranh biện lý luận qua lại rất là dài dòng và lý thú.

Nhân Quả Đau Đớn Của Kẻ Làm Đồ Tể Giết Trâu Bò Chó Dê

Nhân Quả Đau Đớn Của Kẻ Làm Đồ Tể Giết Trâu Bò Chó Dê

Tôn Giả Lakkhana và Tôn Giả Mahà Moggallanà trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Một buổi sáng hai vị vào thành đi khất thực. Trên đường đi chợt Tôn Giả Mahà Moggallàna mỉm cười.

"Này hiền giả Moggallàna, do nhân duyên gì hiền giả lại mỉm cười!"

"Này hiền giả Lakkhana, không phải thời để hỏi câu ấy.

Trước mặt Thế Tôn hãy hỏi tôi câu ấy. Sau khi khất thực và thọ thực xong, hai vị đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Tôn Giả Lakkhana lập lại câu hỏi và Tôn Giả Mahà Moggallàna đáp:

Nhân Quả Sát Hại Người Không Cố Ý

Nhân Quả Sát Hại Người Không Cố Ý

Tiếng la thất thanh của ông Ba làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời.

– "Có ai mất đứa con nhỏ nào không, tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa nhỏ đi về hướng Long Xuyên. Dân làng lao xao bàn bạc. Chợt có hai vợ chồng chạy đến nhận rằng có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về.

Nhân Quả Của Phóng Sanh Cứu Mạng

Nhân Quả Của Phóng Sanh Cứu Mạng

Chuyện này được anh Trực Trí kể lại. Anh là thầy thuốc đông y khá kinh nghiệm được giới thiệu đến một bà Thiên Chúa Giáo mang bệnh ung thư. Bệnh ung thư là một trong bốn chứng nan y của y thuật Trung Hoa. Bà bị mất ngủ liên tục và cơn đau đớn dày vò thân thể cả ngày đêm. Sau khi xem mạch để đánh giá bệnh tình anh dặn bà mua một số chim, cá, ốc, tất cả đều phải còn sống. Bà ngạc nhiên hỏi: – Tôi nghe nói thầy ăn chay trường, tại sao lại dùng những con vật đó làm thuốc. – Bà cứ mua về rồi biết.

Nhân Quả Phải Sống Khắc Khổ Hà Tiện do khởi tâm tiếc rẻ khi bố thí

Nhân Quả Phải Sống Khắc Khổ Hà Tiện

Vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên.

– "Này Đại Vương, Đại Vương đi đâu giữa trưa thế này?"

Nhân Quả Thất Hứa - nguyên nhân một người buôn bán - kinh doanh thành công hay thất bại

Nhân Quả Thất Hứa - nguyên nhân một người buôn bán - kinh doanh thành công hay thất bại

Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Phật về nguyên nhân một người buôn bán thành công hay thất bại.

Phật bảo: ..."Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn hay Bà La Môn và hứa hẹn như sau: “Thưa Tôn Giả, hãy nói lên điều Tôn Giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đã hứa.

Subscribe to RSS - Lời Dạy Của Phật